Kontakt
Formularz kontaktowy
DAVID SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Gościnna 9 w Nochowie (kod pocztowy: 63-100), tel .: +48 500 032 464, adres e-mail: store@skeenlab.com, informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 2016, poz. 119, poz. 1), które przetwarza w związku ze złożonym zapytaniem. Udostępniane przez Ciebie dane nie będą podlegały ujawnieniu podmiotom zewnętrznym. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione przez prawo.